Inicio  

Acciones de Documento

Asociacións Deportivas

  • Federacións deportivas e agrupacións de clubs

    Son entidades privadas sen ánimo de lucro. Aquí se inclúen datos relativos a estas asociacións: directorio, licenzas, estatísticas, subvencións...

  • Federacións ou asociacións deportivas internacionais

    Son entidades privadas de ámbito internacional. Aquí se inclúen datos relativos a estas asociacións, así como a representación española en cada unha delas

  • Sociedades anónimas deportivas

    Forma xurídica que deben adoptar todos os clubs ou equipos profesionais que participen en competicións deportivas oficiais profesionais e de ámbito estatal. Listaxes, subscricións e procedementos de transformación