Acciones de Documento

Tecnificación nacional

O CSD convoca anualmente axudas para as actividades de tecnificación das federacións deportivas españolas. Nesta canle atoparás, entre outras cousas, a normativa convocante das subvencións, os datos do programa do último ano unha vez elaborada a memoria e a información que se vaia xerando sobre este tema