Inicio  

Acciones de Documento

Deporte Alta Competición

  • Deporte de Alto Nivel e Alto Rendemento

    O deporte de alto nivel considérase de interese para o Estado, dado que constitúe un factor esencial no desenvolvemento deportivo, polo estímulo que supón para o fomento do deporte base, en virtude das esixencias técnicas e científicas da súa preparación, e pola súa función representativa de España nas probas ou competicións deportivas oficiais de carácter internacional (Lei 10/1990 do Deporte/Título Primeiro. Principios Xerais. Art. 6). En España o desenvolvemento do Deporte de alto nivel e alto rendemento reside nas Federacións Deportivas Españolas coas colaboracións das Comunidades Autónomas. Está financiado principalmente polo Estado e o seu obxectivo é elevar o nivel deportivo de España de xeito internacional

  • Centros de alto rendemento e T.D.

    Contén a descrición, fundamentos, obxectivos, condicións, etc. dos diversos centros, así como a relación dos existentes e os detalles de cada un deles. Aquí atopará tamén información detallada sobre as subvencións que se convocan anualmente para colaborar cos gastos de funcionamento, a normativa específica e os prezos

  • Tecnificación deportiva

    Os diversos pasos que se dan a través do perfeccionamento deportivo, desde a detección dun talento deportivo ata a súa chegada ao alto nivel, é o que se denomina globalmente tecnificación deportiva

  • Deporte Universitario

    Denomínase deporte universitario o realizado por estudantes universitarios e organizado polos Servizos de Deportes de cada universidade. Esta práctica non só é competitiva, senón que adoito se dirixe cara á realización de actividades de recreación deportiva para empregar o tempo de lecer de forma saudable

  • Deporte escolar

    Denomínase deporte en idade escolar todas aquelas actividades que, de forma organizada, se celebran fóra do programa da materia de Educación Física nos centros escolares, clubs, asociacións, etc. e nas que participan deportistas en idade escolar

  • Asociacións e Federacións deportivas

    Información relativa ás asociacións e federacións deportivas españolas e internacionais: directorios, documentos, utilidades de xestión de permisos...

  • Pista Deporte

    Aplicación "Pista-Deportes"

  • Universiada Belgrado

    Acceso aplicación de universiada