Inicio  

Acciones de Documento

Deporte Alta Competición

 • Deporte de Alto Nivel e Alto Rendemento

  O deporte de alto nivel considérase de interese para o Estado, dado que constitúe un factor esencial no desenvolvemento deportivo, polo estímulo que supón para o fomento do deporte base, en virtude das esixencias técnicas e científicas da súa preparación, e pola súa función representativa de España nas probas ou competicións deportivas oficiais de carácter internacional (Lei 10/1990 do Deporte/Título Primeiro. Principios Xerais. Art. 6). En España o desenvolvemento do Deporte de alto nivel e alto rendemento reside nas Federacións Deportivas Españolas coas colaboracións das Comunidades Autónomas. Está financiado principalmente polo Estado e o seu obxectivo é elevar o nivel deportivo de España de xeito internacional

 • Centros de alto rendemento e T.D.

  Contén a descrición, fundamentos, obxectivos, condicións, etc. dos diversos centros, así como a relación dos existentes e os detalles de cada un deles. Aquí atopará tamén información detallada sobre as subvencións que se convocan anualmente para colaborar cos gastos de funcionamento, a normativa específica e os prezos

 • Tecnificación deportiva

  Os diversos pasos que se dan a través do perfeccionamento deportivo, desde a detección dun talento deportivo ata a súa chegada ao alto nivel, é o que se denomina globalmente tecnificación deportiva

 • Deporte Universitario

  Denomínase deporte universitario o realizado por estudantes universitarios e organizado polos Servizos de Deportes de cada universidade. Esta práctica non só é competitiva, senón que adoito se dirixe cara á realización de actividades de recreación deportiva para empregar o tempo de lecer de forma saudable

 • Deporte escolar

  Denomínase deporte en idade escolar todas aquelas actividades que, de forma organizada, se celebran fóra do programa da materia de Educación Física nos centros escolares, clubs, asociacións, etc. e nas que participan deportistas en idade escolar

 • Asociacións e Federacións deportivas

  Información relativa ás asociacións e federacións deportivas españolas e internacionais: directorios, documentos, utilidades de xestión de permisos...

 • Pista Deporte

  Aplicación "Pista-Deportes"

 • Universiada Belgrado

  Acceso aplicación de universiada