Acciones de Documento

Centros de tecnificación deportiva

Contén a descrición, fundamentos, obxectivos, condicións, etc. dos CTD e CETD, así como a relación dos existentes e os detalles de cada un deles. Igualmente atopará aquí detalle das subvencións que o CSD convoca anualmente para colaborar cos gastos de funcionamento e investimento destes centros
 • Introdución

  O obxectivo destes centros é impulsar os deportistas a conseguir os seus obxectivos de alto nivel, para o que cómpren, entre outras cousas, unhas instalacións adecuadas e a implicación de institucións e entidades

 • Clasificación

  Acceso á Resolución do 17 de xuño de 2002, pola que se establece a normativa para clasificar centros de tecnificación deportiva e centros especializados

 • Directorio de centros

  Documento coa relación de centros clasificados polo Consello Superior de Deportes. Acceso ao enderezo de contacto

 • CTD en detalle

  Relación de todos os centros de tecnificación deportiva cos datos de contacto, instalacións e fotos de cada un deles

 • CETD en detalle

  Estes centros encárganse, para unha modalidade deportiva determinada, do perfeccionamento daqueles deportistas que desenvolven a súa actividade fundamentalmente no ámbito territorial. Relación de todos os centros especializados de tecnificación deportiva cos datos de contacto, instalacións e fotos de cada un deles

 • Subvencións a CTD e CETD

  Resolución pola que se convocan axudas a comunidades autónomas para colaborar nos gastos dos centros de tecnificación deportiva e centros especializados. Cuestionario e modelo de solicitude

 • Protocolo de apoio médico deportivo

  Protocolo de valoración médica inicial e posterior seguimento médico-deportivo dos deportistas. Acceso ao formulario