Acciones de Documento

Centros de alto rendemento e tecnificación deportiva

Contén a descrición, fundamentos, obxectivos, condicións, etc. dos diversos centros, así como a relación dos existentes e os detalles de cada un deles. Aquí atopará tamén información detallada sobre as subvencións que se convocan anualmente para colaborar cos gastos de funcionamento, a normativa específica e os prezos
  • Centros de alto rendemento

    Contén a clasificación, descrición, fundamentos, obxectivos, condicións, etc. dos CARD e CEAR, así como a relación dos xa existentes e os detalles de cada un deles. Igualmente, preséntase o detalle das subvencións que o CSD convoca anualmente para colaborar cos gastos de funcionamento dos CEAR, así como a normativa específica de utilización e os prezos correspondentes das instalacións do CAR de Madrid

  • Centros de tecnificación deportiva

    Contén a descrición, fundamentos, obxectivos, condicións, etc. dos CTD e CETD, así como a relación dos existentes e os detalles de cada un deles. Igualmente atopará aquí detalle das subvencións que o CSD convoca anualmente para colaborar cos gastos de funcionamento e investimento destes centros

  • Residencia "Joaquín Blume"

    Dá aloxamento aos deportistas que residen e adéstranse no Centro de Alto Rendemento (CAR) do Consello Superior de Deportes