Inici  

Accions del document

Installacions esportives

  • Centres d'Alt Rendiment i Tecnificació Esportiva

    Conté la descripció, fonaments, objectius, condicions, etc. dels diferents centres i la relació dels centres existents i el detall de cada un d'ells. També trobareu aquí el detall de les subvencions que es convoquen anualment per collaborar amb les despeses de funcionament, normativa específica i preus

  • Polítiques públiques d'Inversió

    Conté les actuacions que du a terme el Consell Superior d’Esports per cofinançar, amb altres administracions públiques, l’execució d’infraestructures esportives

  • Polítiques públiques d’ordenació

    Conté les actuacions que, respecte del principi de lleialtat institucional i, per tant, en coordinació amb la resta d’administracions públiques, du a terme el Consell Superior d’Esports amb l’objectiu d’impulsar i aconseguir una actuació harmonitzada de totes les administracions públiques amb diversos principis o àrees d’actuació, de caràcter tècnic, jurídic i investigador que permetin el desenvolupament del sector d’infraestructures i equipaments esportius