Inicio  

Acciones de Documento

Instalacións Deportivas

  • Centros de alto rendemento e tecnificación deportiva

    Contén a descrición, fundamentos, obxectivos, condicións, etc. dos diversos centros, así como a relación dos existentes e os detalles de cada un deles. Aquí atopará tamén información detallada sobre as subvencións que se convocan anualmente para colaborar cos gastos de funcionamento, a normativa específica e os prezos

  • Políticas públicas de investimento

    Contén as actuacións que leva a cabo o Consello Superior de Deportes para cofinanciar, xunto con outras administracións públicas, a execución de infraestruturas deportivas

  • Políticas públicas de ordenación

    Contén as actuacións que, verbo do principio de lealdade institucional e, xa que logo, en coordinación co resto de administracións públicas, leva a cabo o Consello Superior de Deportes co obxecto de impulsar e lograr unha actuación harmonizada de todas as administracións públicas en varios principios ou áreas de actuación, de carácter técnico, xurídico e investigador, que permitan o desenvolvemento do sector de infraestruturas e equipamentos deportivos