Inicio  

Acciones de Documento

Promoción Deportiva

 • Deporte en idade escolar

  Denomínase deporte en idade escolar todas aquelas actividades que, de forma organizada, se celebran fóra do programa da materia de Educación Física nos centros escolares, clubs, asociacións, etc. e nas que participan deportistas en idade escolar

 • Deporte Universitario

  Denomínase deporte universitario o realizado por estudantes universitarios e organizado polos Servizos de Deportes de cada universidade. Esta práctica non só é competitiva, senón que adoito se dirixe cara á realización de actividades de recreación deportiva para empregar o tempo de lecer de forma saudable

 • Tecnificación deportiva

  Os diversos pasos que se dan a través do perfeccionamento deportivo, desde a detección dun talento deportivo ata a súa chegada ao alto nivel, é o que se denomina globalmente tecnificación deportiva

 • Tramitación telemática

  Acceso directo á sede electrónica do Consello Superior de Deportes