Accions del document

Medicina esportiva

Camp de la medicina que s’ocupa de la valoració de l’aptitud física i el diagnòstic i tractament de les lesions patides durant la pràctica d’activitats esportives. Així mateix, també s’ocupa del tractament i recuperació de diverses patologies per mitjà de l’exercici físic
  • Centre de medicina de l'esport

    Té el seu origen al servei de medicina esportiva creat els anys 60 per la Delegació Nacional d'Educació Física i Esport. Actualment, el Centre de Medicina de l'Esport amb entitat pròpia queda adscrit al Centre d'Alt Rendiment i d'Investigació en Ciències de l'Esport (RD 286/1999, de 22 de febrer)

  • Targeta de Salut de l’Esportista

    La Targeta de Salut de l’Esportista forma part del projecte governamental de proposar i establir mesures per protegir la salut de l’esportista