Ajudes econòmiques a esportistes

Els esportistes espanyols poden rebre ajudes econòmiques de diferents institucions públiques o privades (clubs, federacions, comunitats autònomes, Consell Superior d'Esports, Programa ADO i ADOP, Comitè Olímpic Español, Comitè Paralímpic Español etc.). En l'àmbit de l'Estat existeixen els següents programes d'ajudes econòmiques a esportistes:

>>> ELS PROGRAMES ADO ADOP que concedeixen beques a esportistes i els seus entrenadors per al suport de la preparació olímpica i paralímpica.

>>> AJUDES ECONÒMIQUES PER RESULTATS ESPORTIUS CSD, El CSD concedeix aquestes ajudes a esportistes per resultats internacionals a través de les subvencions anuals a les Federacions Esportives Espanyoles, que són les que han de sol·licitar-les i concedir-les al seu torn als esportistes. Els criteris exigits figuren en els annexos finals de les Resolucions que anualment publica el CSD i que es poden consultar a l'enllaç que figura al principi d'aquest paràgraf. Al següent enllaç es pot descarregar el document per al càlcul d'aquestes ajudes:

>>> SUPORT Als ESPORTISTES ESPANYOLS QUE PARTICIPIN EN COMPETICIONS INTERNACIONALS, que han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual.

>>> AJUDES PER FOMENTAR LA PROTECCIÓ SOCIAL DELS DONEN SUFRAGANT EL COST DE LES SEVES QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL, que han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual.

Així mateix i a través de les subvencions que el CSD concedeix a les Federacions Esportives Espanyoles, es financen programes propis de beques en aquelles que els tinguin desenvolupats.

Els esportistes poden rebre un altre tipus d'ajudes institucionals o privades, depenent dels seus clubs, ajuntaments, comunitats autònomes, etc. Aquestes últimes també solen tenir programes propis d'ajudes econòmiques a esportistes.