Esportistes d'alt nivell i alt rendiment

Informació detallada sobre els esportistes d'alt nivell i alt rendiment

  • Són esportistes d'alt nivell, aquells que hagin estat acreditats com a tal, per resolució del President del Consell Superior d'Esports. Les relacions d'esportistes d'alt nivell es publiquen en el BOE