Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport

L'Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport (AEPSAD) és un organisme públic a través del com es realitzen les polítiques estatals de protecció de la salut en l'esport. Entre elles i de manera especial, de lluita contra el dopatge.

La nostra Visió 

Força impulsora d'un esport sa i net, fonamental en una societat lliure de dopatge i de paranys.

La nostra Missió 

La missió de l'AEPSAD és la protecció del dret a la salut de tots els esportistes i del dret a participar en una competició sense paranys, en condicions d'igualtat.

Per aconseguir la seva missió, el treball de l'AEPSAD té quatre eixos principals: protegir, dissuadir, detectar i fer complir.

  1. AEPSAD protegeix la salut a través de la creació d'un autèntic sistema de protecció de la salut en l'esport i en l'activitat esportiva.
  2. AEPSAD dissuadeix dels paranys i del dopatge a través de l'educació, del control de dopatge i de l'impuls de projectes que ajudin en la comprensió d'aquesta xacra social i en la seva erradicació.
  3. AEPSAD detecta les violacions de la política antidopatge a través dels programes de control de dopatge i els programes de recerca del mateix.
  4. AEPSAD fa complir les normes antidopatge sancionant qualsevol infracció de les mateixes, aplicant la legislació vigent. 

Accedeix a la pàgina web de l'AEPSAD     AQUÍ