Convocatòria d'ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per al Programa Dona i Esport l'any 2022

El nou termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 3 de gener de 2022 a les 23:59

Con motiu dels problemes d'accés a la seu electrònica, s'admetrà de forma excepcional la presentació de sol·licituds a través del Registro Electrónico Común (Xarxa SARA).

El 27 de novembre s'ha publicat en el BOE la convocatòria d'ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per al Programa Dona i Esport l'any 2022. Segons Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports,  publicada dissabte passat 18 de desembre en el BOE, s'amplia el termini per a la presentació de sol·licituds fins al 3 de gener de 2022.

Para més informació, així com per a la seva sol·licitud i tramitació, dirigir-se a l'enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports:

 https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/fichatramite.aspx?cosia=201644&idRes=415