Comissions Mixtes: Transformació en SAD i Paritària

Composició de la Comissió Mixta de Futbol

Composició de Comissions Mixtes de Futbol

 

Composició de la Comissió Mixta de Bàsquet

Composició de Comissions Mixtes de Bàsquet

 

Composició de la Comissió Paritària C.S.D. – L.N.F.P.: Creada en el Protocol signat entre el M.I.C.D., el C.S.D. i la L.N.F.P. el 25 d'abril de 2012

Comissió Paritària de Futbol