Federacions esportives espanyoles

Conté el Reial decret 1835/1991, de 20 de desembre, de Federacions Esportives Espanyoles i Registre d'Associacions Esportives i Ordre ECD/2764/2015, de 18 de desembre, per la qual es regulen els processos electorals en les federacions esportives espanyoles.