Ajudes a dones esportistes

Convocatòria d'Ajudes a Dones Esportistes l'any 2019

El 20 de març s'ha publicat en el BOE l'extracte de la Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es convoquen ajudes a Dones Esportistes l'any 2019.

Únicament s'admetran sol·licituds presentades de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica del CSD.

Per accedir al document prémer el següent enllaç:

Per a més informació, així com per a la seva sol·licitud i tramitació, dirigir-se a l'enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports:

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/fichatramite.aspx?idprocedimiento=94&botonSeleccionado=0

 

Convocatòria d'ajudes dones esportistes amb llicència federativa en vigor que hagin estat mares en 2017 o que tinguin fills menors de 3 anys en 2018

Per a més informació, així com per a la seva sol·licitud i tramitació, dirigir-se a l'enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports :

imagenmini

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/fichatramite.aspx?idprocedimiento=94&botonSeleccionado=0

Ajornada convocatòria d'ajudes a dones esportistes per la crisi del coronavirus