Convocatòria d'Ajudes a dones esportistes l'any 2021

El 4 de maig s'ha publicat en el BOE l'extracte de la   Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es convoquen Ayudas a dones esportistes d'alt nivell i/o integrants d'equips nacionals l'any 2021.

Para accedir al BOE:  Extracte de la Resolució, de 27 d'abril, de la Presidència del Consell Superior d'Esports

Aquesta convocatòria d'ajudes està dirigida a facilitar la conciliació de la vida esportiva i personal a dones esportistes amb llicència federativa en vigor per maternitat, conciliació dela vida esportiva i familiar i/o formació acadèmica reglada. Per a això es finançaran les situacions descrites a continuació:

  1. Ayudas per a maternitat a dones que tinguin la consideració d'esportistes d'alt nivell (DONEN) per naixement, adopció o acolliment durant l'any 2020.
  2. Ayudas a dones esportistes DONEN i/o integrants d'equips nacionals, per a conciliació de la vida esportiva i familiar amb fills/as menors de tres anys amb matrícula en centres d'educació infantil, guarderies o a càrrec de personal cuidador, l'any 2021.
  3. Ayudas a dones esportistes DONEN i/o integrants d'equips nacionals, per a formació acadèmica reglada referida al curs acadèmic 2020-2021, amb la finalitat d'iniciar o prosseguir ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol o certificat de caràcter oficial amb validesa en tot el territori nacional.

El termini per presentar sol·licituds s'obre el dia 5 de maig, finalitzant el 25 del mateix mes.

Per a més informació, així com per a la seva sol·licitud i tramitació, dirigir-se a l'enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports:

 https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/fichatramite.aspx?idprocedimiento=94