Premis “Lilí Álvarez” per a treballs periodístics sobre l'esport femení

Ya està en marxa la V Edición de los Premios Lilí Álvarez, convocats per l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats (IMIO) en col·laboració amb el Consell Superior d'Esports, i tenen per objecte destacar els treballs periodístics que millor hagin contribuït a la difusió i defensa de la igualtat entre dones i homes en l'àmbit esportiu i a visibilitzar l'esport femení a Espanya.

Se estableixen quatre categories, segons el format del treball, difosos tant en mitjans convencionals -premsa, ràdio i televisió-, d'àmbit estatal o autonòmic, com en mitjans digitals o altres llocs d'Internet (blogs, xarxes socials, webs, etc.):

  • Trabajos periodístics de text.
  • Trabajos periodístics gràfics.
  • Trabajos periodístics de ràdio.
  • Trabajos periodístics audiovisuals.

Los treballs podran ser de qualsevol gènere periodístic (notícia, reportatge, crònica, entrevista, etc.) i d'autoria individual o col·lectiva. En aquest últim cas la candidatura haurà de ser presentada conjuntament o amb autorització de cada persona co-autora.

 

Presentació sol·licituds:

  • En el Registre General de l'Institut de les Dones, C/ Comtessa de Venadito nº 34, 28027-Madrid.
  • En qualsevol de les oficines i registres als quals fa referència el punt 4 de l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de MARIA ANTONIA MORILLAS GONZALEZ - 2021-05-28 12:53:06 CEST, carrego=Directora de l'Institut de les Dones L'autenticitat del document pot ser comprovada mitjançant el CSV: OIP_CT6XI7ZHGRVEXQ7JZ9DMV2AWFNA9 en https://www.pap.hacienda.gob.es MINISTERI D'IGUALTAT INSTITUT DE LA DONES les Administracions Públiques, dirigit al Registre General de l'Institut de les Dones, indicant en el sobre ‘Premis “Lilí Álvarez”.
  • A la seu electrònica del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat l'adreça del qual és https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do on podran presentar la seva sol·licitud (Annex I) i l'Annex II i la documentació requerida, a l'empara de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquesta adreça electrònica figuren les instruccions necessàries respecte als passos a seguir per a la seva utilització.

Plazo de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de candidatures serà de trenta dies naturals, explicats a partir de l'endemà al de la publicació (7 de juny) de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat, fins a les 15 hores del dia de finalització del termini.

Para més informació: https://www.inmujer.gob.es/servrecursos/convocatorias/2020/ivpremiosllilialvarez.htm