Guia de Pressupost i Justificació

Guia de Pressupost i Justificació:

La finalitat de la present Guia és establir un marc de referència general que serveixi d'ajuda i garanteixi la uniformitat en el tractament i l'anàlisi posterior de les dades relacionades amb l'activitat pròpia de les Federacions Esportives Espanyoles, desenvolupant una funció supletòria i complementària de la Llei General de Subvencions i la resta de normativa aplicable.
En particular, es defineixen procediments, formats i regles d'actuació en relació amb els pressupostos i els comptes justificatius de les federacions.

 

Descarga del document complet en PDF: 

Descàrrega de guies d'anys anteriors: