Modalitats, agrupacions, federacions esportives i SAD

Preguntes freqüents que puguin sorgir sobre federacions i societats anònimes esportives

Quins són els requisits per a la constitució i reconeixement d'una Federació esportiva espanyola?

El pas previ imprescindible a la constitució i reconeixement d'una Federació esportiva espanyola és el reconeixement de la Modalitat Esportiva propòsit de la Federació. L'aprovació de tots dos reconeixements li correspon a la Comissió Directiva del CSD, segons estableix l'article 8, b) de la Llei 10/1990, de l'Esport

Una vegada aprovada una nova Modalitat Esportiva pel C.S.D., els requisits per a la constitució i reconeixement d'una Federació Esportiva Espanyola es troben establerts en l'article 8 del Reial decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre Federacions Esportives Espanyoles i Registre d'Associacions Esportives, quan es reuneixin tots i cadascun dels requisits i condicions anteriorment indicats, es podrà remetre la sol·licitud de reconeixement Federació esportiva espanyola a la Comissió Directiva del C.S.D., juntament amb la documentació acreditativa de tot l'indicat anteriorment, per al seu estudi i aprovació, si escau.

 

On s'inscriu o registra un club esportiu?

Els clubs esportius han d'inscriure's en el registre d'entitats esportives de la Comunitat Autònoma on tinguin el seu domicili social.

On es poden consultar les estadístiques de les Ajudes a les Federacions esportives espanyoles?

Les dades requerides  es poden consultar en les estadístiques que es publiquen al portal del Consell Superior d'Esports (Altres estadístiques).

On es pot consultar el llistat de les Federacions esportives espanyoles reconegudes pel CSD?

El llistat oficial de les federacions reconegudes pel CSD  amb les seves adreces postals, enllaços a les seves pàgines web i adreces electròniques, es pot consultar a la nostra pàgina web,  a l'enllaç següent:

Federacions Espanyoles — Portal del Consell Superior d'Esports

Quins són els requisits per a la constitució i reconeixement d'una Agrupació de clubs d'àmbit estatal?

Els requisits per a la constitució i reconeixement d'una Agrupació de clubs d'àmbit estatal es troben establerts en la Disposició Addicional Primera del Reial decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre Federacions Esportives Espanyoles i Registre d'Associacions Esportives.