Reobertura del registre general del Consell Superior d'Esports

Madrid, 8 de juny de 2020.- A partir d'avui, 8 de juny de 2020, es procedirà a la reobertura del Registre General del Consell Superior d'Esports. L'atenció es realitzarà en l'horari habitual prèvia petició de cita en el telèfon 915896938. Per raons de seguretat i higiene hauran d'acudir proveïts de mascarilla i de material necessari per emplenar la documentació a presentar (bolígrafs, paper, etc.).