Classificació i Places Paralímpiques per a París 2024*

 

Plazas i esportistes paralímpics classificats per a París 2024*

(13/07/2024): 133 esportistes classificats - 114 places.* En el cas que les places no siguin nominals, s'indiquen les places en l'esport corresponent on España ha aconseguit la classificació  figurant "Esportista a designar"