Noves Metes

NOVES METES és un programa dissenyat per recolzar a l'esportista d'Alt Nivell en el final de la seva carrera esportiva, sobretot a aquells esportistes que presenten certes necessitats específiques o reajustaments a nivell ocupacional, formatiu, financer i psicosocial.

Noves Metes pretén que la práctiva esportiva no sigui un factor negatiu per al futur professional i personal dels esportistes d'Alt Nivell.

Nuevas Metas proporciona apoyo a los deportistas en el proceso de su retirada, dotándoles de las herramientas necesarias que les permitan una integración socio-laboral lo más exitosa posible. Los planes de actuación de este programa son:

  1. Ocupabilitat
  2. Formació
  3. Desenvolupament Personal
  4. Comunicació i promoció.

La declaració del Programa Noves Metes com a Esdeveniment d'Excepcional Interès Públic (AEIP) permet l'obtenció d'importants beneficis fiscals a aquelles empreses que col·laborin amb la difusió de l'esdeveniment i realitzin una aportació a títol donatiu a aquest programa.

El període de vigència del programa Noves Metes s'estén de l'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2021.

DOCUMENTACIÓ:

Manual d'identitat corporativa i d'ús per a empreses col·laboradores del programa Univers Dona II:  En aquest document es determinen els estàndards d'utilització dels logotips i/o imatge; els criteris per a la quantificació dels diferents beneficis fiscals que preveu la normativa actual; estableix els suports publicitaris per a la seva divulgació i la base de deducció dels mateixos, les modalitats de despeses de publicitat dels mitjans de comunicació col·laboradors; els plans i programes d'actuació que es realitzin en el marc del Pla. A més, es defineix tant el procediment de reconeixement dels beneficis fiscals com els models de documentació a aportar per les empreses col·laboradores i establir la normativa aplicable a aquest procediment:

 

 

- DESGRAVAMENT PUBLICITAT:

- MECENATGE PRIORITARI: