Definizioa eta eskuduntzak

Definizioa

Kirol kontseilu gorenak, zehazten du1990Eko legea / 10urriaren 15eko Kirolaren urteko, administrazio-erakunde autonomoa, horren bitartez gauzatzen da (Estatuko administrazioaren jardunak (kirol arloko lanak.

Araberakoa2018. 355 / Errege Dekretua, ekainaren 6koadekretua, ministerioetako reestructuran, kultura eta kirol ministerioa da. irudian, proposatzea eta gauzatzea (kirol arloko Udal politika.

Gaitasunak

Kirol kontseilu goreneko (eskumenak dira:

 • Baimena ematea eta kentzea, horretarako arrazoiak emanez, konstituzioak eta estatutuak eta araudiak onestea Espainiako Kirol federazioekin.

 • Onartzea, lege honen ondorioetarako, kirol-modalitate jakin bat.

 • Espainiako kirol-federazioekin batera, haien helburuak, kirol-programak (goi-mailako kirola (batez ere, aurrekontuak, eta egitura organikoak eta funtzionalak direnak, dagozkien hitzarmenak sinatzea izan al. Hitzarmen horiek izaera juridiko administratiboa izango dute - eta.

 • Dagozkion diru-laguntza ekonomikoak ematea, kirol elkarte eta kirol federazioei eta bestelako erakunde eta haiek betetzeko egokitasuna datozela ikuskatuz eta egiaztatuz. irudian, lege honetan aurreikusitako helburuekin.

 • Estatuko lehiaketa ofizial eta profesional gisa kalifikatuko dira.

 • Kirolaren inguruko ikerketa zientifikoa sustatzea eta bultzatzea, legean ezarritako irizpideen arabera, ikerketa zientifiko eta teknikoaren sustapena eta koordinazio orokorra.

 • Prebentzio-neurriak sustatzea eta bultzatzea, kontrolatzea eta zigortzea (substantzia debekatuak erabili ez eta arauzko metodoak, artifizialki areagotu egiten diren kirolarien gaitasun fisikoa edo lehiaketetako emaitzak aldatzeko.

 • Lankidetzan jardun kirola eta jarduerarekiko autonomia-erkidegoek har horien garapenean laguntzea beren estatutuen arabera dituzten eskumenak

 • Baimena ematea edo ukatzea, kanpo arazoetako ministerioa (onartu ondoren, espainian nazioarteko kirol-lehiaketa ofizialak egitea eta espainiako selekzioak nazioarteko lehiaketetan parte hartzea.

 • Eskola eta unibertsitate kirola urteko programazioa koordinatzea autonomia-erkidegoekin batera, espainia edo nazioarte mailakoa denean.

 • Prestatzea eta burutzea, autonomia-erkidegoekin elkarlanean eta, hala dagokionean, tokiko erakundeekin, kirol instalazioak eraikitzeko eta hobetzeko planak garatzeko goi mailako kirola (eta eguneratu, beren eskumenen esparruan, instalazio horiei buruzko araudi teknikoa badago.

 • Ezartzeko proposamenak egitea, kirol-teknikari espezializatuen tituluetarako gutxieneko irakaskuntzak.
  Halaber, programak eta planak ezartzen parte hartzea dagokion titulazio horiei buruzko ikerketa, garapena eta ikuskatzea, zentro baimenduak aintzatestea impartirlos prestakuntza-programak duten Autonomia-erkidegoak bereganatu ez dituzten eskumenak hezkuntzaren arloan.

 • Espainiako kirol-federazioen hainbat urterako gastuak baimentzea araudian aurreikusitako kasuetarako, desegiten diren ondare garbia zehazteko (betiere, eta baimena eman dizkien diru-laguntzak kontrolatzea eta bere ondasun higiezinak besterentzea, zergapetzea izan badira (osorik edo zati batean finantzatutako diru publikoaz Egoera.

 • Kirol-instalazioen errolda etengabe eguneratzea, autonomia-erkidegoekin elkarlanean.

 • Baimena ematea kirol-elkarteen erregistroan izena emateko kirol sozietate anonimoak, autonomia-erkidegoetako edozein izanik ere, dagozkien erregistroetan inskribatuta.

 • Baimena ematea espainiako kirol-federazioek dagozkien Kirol Federazioetan izena, nazioarte mailan.

 • Ingurumena eta natura babesteko arloan lankidetzan eskumena duten beste erakunde publiko batzuekin eta erakunde horiekin harremanetan dauden federazioekin horretan.

 • Legez edo arauz ematen duen beste edozein ahalmen ere, lege honetan adierazitako helburuak eta xedeak betetzen.

(/ / 90 10 Legea, urriaren 15ekoa, Kirolari alegia, Art.8)