Herritarren Parte-hartzea

Tramitea kontsultatu (ondorioetarako, legeak 133. artikuluan ezarritakoa betez jaso 39/urriaren 1eko (herri administrazioen Jardunbideari eta 50/legearen 26. artikuluan 1997ko azaroaren 27ko gobernu, alegazio hori, kirol kontseilu nagusiak 0000ko lehen egokiamartxoaren 27a.zirriborroa argitaratu zen:

Alegazioak behar remitirlas helbideratitulaciones.deportivas@csd.gob.es.