Kirola Denontzat

Kirol Irizpideak

KIROLA DENONTZATes un programa que busca promover la práctica deportiva de personas con discapacidad como herramienta para su integración social. La práctica deportiva además de ser un poderoso instrumento para el fomento de la salud, favorece dinámicas que equilibran las diferencias personales permitiendo la inclusión de las personas con discapacidad en sus entornos sociales.

DEPORTE INCLUSIVO se materializa en la puesta en marcha de iniciativas relacionadas con el fomento de la actividad deportiva que promuevan la inclusión y la integración en el deporte, poniendo especial interés en las personas con discapacidad. Las principales vías de desarrollo del proyecto serán:

  1. Jarduera fisikoaren sustapena ingurune
  2. Prestakuntza espezializatua
  3. Kirolari irisgarritasuna
  4. Kirol lehiaketak inklusiboak sustatzeko plana
  5. Komunikazio- eta hedapen-kirola denontzat balioaren eta haien erdiespenak

Programa gisa Kirola Denontzat, 2014 » aparteko interes publikoko (AEIP) aukera ematen du, onura fiskal handiak hartzen dituzten enpresei zabaltzeko ekarpen bat egiten diotenek eta dohaintza titulua saio honetan.

Programak iraungo duen eperako Kirola Denontzat zabaltzen da urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte 2019-2021/.

DOCUMENTACIÓN

Identitate korporatiboko eskuliburua eta erabilera-enpresa kolaboratzaileentzat Unibertso programaren Emakume IIDokumentu honetan zehazten da: erabilera-estandarrak logotipo eta/edo; irudia kuantifikatzeko irizpideak desberdinak aurreikusten duten zerga-onurak gaur egungo araudia ezartzen ditu; horien zabalkunderako kenkariaren oinarrian eta publizitate-euskarriak, publizitate-modalitateak komunikabideek laguntzaileak, eta planak eta jarduketa programak baitan egiten diren. Gainera, Plana definitzen du bai zerga-onurak halakotzat aitortzeko prozedura-eredu aurkeztu beharreko dokumentazioa enpresa laguntzaileak eta prozedura honi aplikatzeko araudia ezarri:

- DESGRAVACIÓN PUBLIZITATEA:

- LEHENTASUNEZKO MEZENASGO: