Datu ekonomikoak

Publicación Ayudas eta diru-laguntzak

BidezDiru-laguntzen datu-Base, emandako informazioa eta laguntza eta diru-laguntzak argitaratu zenetik organoek 2016 concedentes, kirolen goi kontseiluak emandako betez, artikulu 18.1 dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003.

Erakundearen kontuak

Hirugarren xedapen gehigarria ebazpena, 2013ko ekainaren 3 (ekainaren 7ko BOE) ezartzen erreferentzia sartu beharko dituzte erakunde egoitza elektronikoetan edo web orrietan dagoen tokietan argitaratu dituzte, urteko kontuak osoak eta dagokien kontuen auditoretzako txostena.