Axudas económicas a deportistas

Os deportistas españois poden recibir axudas económicas de diferentes institucións públicas ou privadas (clubs, federacións, comunidades autónomas, Consello Superior de Deportes, Programa ADO e ADOP, Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico Español etc.). No ámbito do Estado existen os seguintes programas de axudas económicas a deportistas:

>>> Os PROGRAMAS ADO ADOP que conceden bolsas a deportistas e os seus adestradores para o apoio da preparación olímpica e paralímpica.

>>> AXUDAS ECONÓMICAS POR RESULTADOS DEPORTIVOS CSD, O CSD concede estas axudas a deportistas por resultados internacionais a través das subvencións anuais ás Federacións Deportivas Españolas, que son as que teñen que solicitalas e concedelas á súa vez aos deportistas. Os criterios esixidos figuran nos anexos finais das Resolucións que anualmente publica o CSD e que se poden consultar na ligazón que figura ao principio deste parágrafo. Na seguinte ligazón pódese descargar o documento para o cálculo das devanditas axudas:

>>> APOIO Aos DEPORTISTAS ESPAÑOIS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS INTERNACIONAIS, que deben ser solicitadas polas Federacións Deportivas Españolas respectivas segundo convocatoria anual.

>>> AXUDAS PARA FOMENTAR A PROTECCIÓN SOCIAL DE DANOS SUFRAGANDO O CUSTO DAS súas COTAS DE SEGURIDADE SOCIAL, que deben ser solicitadas polas Federacións Deportivas Españolas respectivas segundo convocatoria anual.

Así mesmo e a través das subvencións que o CSD concede ás Federacións Deportivas Españolas, fináncianse programas propios de bolsas naquelas que os teñan desenvolvidos.

Os deportistas poden recibir outro tipo de axudas institucionais ou privadas, dependendo dos seus clubs, concellos, comunidades autónomas, etc. Estas últimas tamén adoitan ter programas propios de axudas económicas a deportistas.