Axudas económicas a deportistas

 

Los deportistas españois poden recibir axudas económicas de diferentes institucións públicas ou privadas (clubs, federacións, comunidades autónomas, Consello Superior de Deportes, Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico Español etc.). No ámbito do Estado/Consello Superior de Deportes existen actualmente os seguintes programas de axudas económicas a deportistas:

>>> APOIO Aos DEPORTISTAS ESPAÑOIS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS INTERNACIONAIS, que deben ser solicitadas polas Federacións Deportivas Españolas respectivas segundo convocatoria anual.

>>> AXUDAS PARA FOMENTAR A PROTECCIÓN SOCIAL DE DANOS SUFRAGANDO O CUSTO DAS súas COTAS DE SEGURIDADE SOCIAL, que deben ser solicitadas polas Federacións Deportivas Españolas respectivas segundo convocatoria anual.

Así mesmo e a través das subvencións que o CSD concede ás Federacións Deportivas Españolas, fináncianse programas propios de bolsas naquelas que os teñan desenvolvidos.

Os deportistas poden recibir outro tipo de axudas institucionais ou privadas, dependendo dos seus clubs, concellos, comunidades autónomas, etc. Estas últimas tamén adoitan ter programas propios de axudas económicas a deportistas.