Data BOE: 30/12/2019

Resolución de 20 de decembro de 2019, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2019.

O número total de deportistas é de 1.438.