Data BOE: 13/06/2019

RESOLUCIÓN de 10 de xuño de 2019, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de Deportistas de Alto Nivel (DAN) correspondente ao segundo listado do ano 2018.

O número total de Deportistas de Alto Nivel é de 486

Nota: Detectado erro no texto da Resolución anterior, faise a pertinente subsanación no BOE para corrixir: onde di “…segunda listaxe do ano 2018” debe dicir “….primeira listaxe do ano 2019”

CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución de 10 de xuño de 2019, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2019.