Data BOE: 30/07/2020

RESOLUCIÓN de 22 de xullo de 2020, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente á primeira listaxe do ano 2020

O número total de deportistas é de 454.