Data BOE: 22/12/2020

Resolución de 14 de decembro de 2020, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, sobre a relación de deportistas de alto nivel correspondente ao segundo listado do ano 2020.

O número total de deportistas é de 227.