Comisións Mixtas: Transformación en SAD e Paritaria

Composición da Comisión Mixta de Fútbol

Composición de Comisións Mixtas de Fútbol

 

Composición da Comisión Mixta de Baloncesto

Composición de Comisións Mixtas de Baloncesto

 

Composición da Comisión Paritaria C.S.D. – L.N.F.P.: Creada no Protocolo asinado entre o M.E.C.D., o C.S.D. e a L.N.F.P. o 25 de abril de 2012

Comisión Paritaria de Fútbol