mancha gris

Conferencia Sectorial de Deporte

Esta iniciativa supón elevar o grao de interlocución existente ata agora entre a Administración Xeral do Estado e as comunidades e cidades autónomas, e mostra a importancia que ten para este Goberno o desenvolvemento do principio de cooperación entre as distintas administracións públicas no referente ao deporte.