I Conferencia Sectorial de Deporte

O ministro de Cultura e Deporte, José Guirao, presidiu o pasado 23 de xullo de 2018 a constitución da primeira Conferencia Sectorial de Deporte da historia. A reunión celebrada no Consello Superior de Deportes contou coa presenza de conselleiros de Deportes das comunidades autónomas con competencia en materia deportiva.

Esta iniciativa supón elevar o grao de interlocución existente ata agora entre a Administración Xeral do Estado e as comunidades e cidades autónomas, e mostra a importancia que ten para este Goberno o desenvolvemento do principio de cooperación entre as distintas administracións públicas no referente ao deporte.

O ministro de Cultura e Deporte expuxo as principais liñas de actuación do seu departamento en materia de deporte que estarán baseadas no fomento da actividade física e deportiva e na promoción do deporte feminino e o deporte inclusivo. “Estamos moi satisfeitos porque todos os presentes estivemos de acordo na necesidade da cooperación mutua respectando o ámbito de competencias e de actuación pero coordinados necesariamente para mellorar a vida dos deportistas, a práctica deportiva e a xestión do deporte”, manifestou José Guirao.

O ministro de Cultura e Deporte destacou o acordo de todos os presentes na reunión para o impulso dunha futura Lei do Deporte. “Temos unha Lei de 1990, que foi moi positiva en moitos aspectos. Pero a evolución que tivo o deporte é estes anos fai que necesitemos un novo marco normativo que inclúa, entre outros, aspectos relacionados co deporte feminino e o deporte inclusivo”, asegurou. “Nesta primeira reunión da Conferencia Sectorial de Deporte creamos dous grupos de traballo para pór en marcha, á vez que os traballos de elaboración da nova lei, unha estratexia para a promoción do deporte feminino e o deporte inclusivo e outra para a promoción do deporte dedicada a todos os cidadáns como elemento de mellora da saúde, a convivencia e a integración social”.

Punto de partida para mellorar a colaboración e a coordinación

A constitución desta Conferencia Sectorial do Deporte é o punto de partida para mellorar a colaboración e a coordinación en aspectos relacionados co deporte como o desenvolvemento da actividade deportiva xeral, o desenvolvemento da actividade físico-deportiva entre os hábitos de vida saudable, a programación do deporte escolar e universitario, a normativa sobre as instalacións deportivas, a loita contra a dopaxe ou a preparación e integración social e profesional dos deportistas de alto nivel.  

Ademais, como órgano de apoio á Conferencia Sectorial, creouse a Comisión Sectorial de Deporte, presidida pola presidenta do Consello Superior de Deportes, María José Renda, e da que formarán parte os responsables autonómicos nesta materia con rango mínimo de director Xeral.

Integrantes da Conferencia Sectorial de Deporte

A Conferencia Sectorial estará integrada polo ministro de Cultura e Deporte, que a preside, os conselleiros das comunidades e cidades autónomas de Ceuta e Melilla competentes en materia de deporte, a presidenta do Consello Superior de Deportes, o director Xeral de Deportes, o subsecretario do Ministerio de Cultura e Deporte e un representante do Ministerio de Política Territorial e Función Pública. 

Ademais, e en función dos asuntos a tratar, poderán asistir ás reunións expertos por cuxas cualidades, coñecemento ou experiencia estímese conveniente o seu asesoramento.

Á reunión asistiron representantes dos gobernos autonómicos de: Illas Baleares, Comunidade Valenciana, Castela e León, Castela – A Mancha, Cataluña, Andalucía, Cantabria, Estremadura, Aragón, Asturias, A Rioxa, Madrid, Galicia, Murcia, Canarias e Navarra, coas ausencias de País Vasco, Ceuta e Melilla.