Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Espeleología, Ramales de la Victoria (Cantabria)

Dirección
:
Manuel Marure, 5 (39800 Ramales de la Victoria – CANTABRIA)
Teléfono
:
942 646 8569
Fax
:
97 455 21 45
Correo electrónico
:
albergue@fedespeleo.com
Web
:
www.fedespeleo.com
Información
Extensión total do Centro
:
5424 m2
Titular
:
Federación Española de Espeleología
Xestión
:
Federación Española de Espeleología
Data de clasificación
:
16 de novembro de 2011
Servizos Xerais

Unidade

Capac./.

Titularidade

Período de uso

Distancia a 
a instalac.

Residencia Deportistas

40

Fed. Española Espeleología

Todo o ano

 

Centro Rexional Medicamento Deportivo do Goberno de Cantabria

 

Goberno de Cantabria

Todo o ano

56 Km.

Aulas Residencia Deportistas

20

Fed. Española Espeleología

Todo o ano

 

Aulas Colexio Público Ramales de la Victoria

 

Concello de Ramales de la Victoria

Todo o ano

200 m.

(Incluír Residencias, Centro Medico-Deportivo, aulas de Estudo, Biblioteca, etc.

Instalacións Deportivas

Unidades Deportivas
(con características)

Dirección

Dimensións

Cuberta

Distancia a
a residencia

Rocódromo do Concello de Ramales de la Victoria

Av. Xeneral Franco, S/n (39800 Ramales de la Victoria)

 10 m. 6 m.

Se

200 m.

Espazos naturais

Espazo natural

Características

Distancia ao Centro

Cova Mur

Cavidade ideal para prácticas de escalada na boca de entrada. Necesaria autorización

3 km.

Cullalvera

Situada no municipio de Ramales de la Victoria. Necesaria Autorización

500 m.

Cavidades do Val de Soba  a elixir segundo actividade a desenvolver

O Val de Soba dispón de cavidades de todo tipo que permiten a actividade espeleológica en todos os seus niveis de dificultade. Necesaria autorización

Radio de 20 km. Desde a Residencia de Deportistas

 

Xestión do Centro:

  • Responsable: Federación Española de Espeleología
  • Nome: José Ángel Gómez González
  • Cargo: Director Técnico        
  • Teléfono: 91 309 36 74          Fax:     91 309 36 74
  • E-mail: joseangel.gomez@fedespeleo.com              

Persoa do Centro que fará de interlocutor co Consello Superior de Deportes: