Federacións deportivas españolas

Contén o Real Decreto 1835/1991, de 20 de decembro, de Federacións Deportivas Españolas e Rexistro de Asociacións Deportivas e Orde ECD/2764/2015, de 18 de decembro, pola que se regulan os procesos electorais nas federacións deportivas españolas.