Modificaciones normativas

Modificacións normativas

Este acceso contén, a efectos meramente informativos, as propostas de modificación (PDFs) das normas das Federacións Deportivas Españolas, das ligas Profesionais e outras asociacións deportivas, que actualmente están en trámite e que foron presentadas para a súa aprobación definitiva pola Comisión Directiva do CSD e aquelas xa tramitadas e vixentes.