Axudas a mulleres deportistas

Convocatoria de Axudas a Mulleres Deportistas no ano 2020

O 10 de xuño publicouse no BOE o extracto da Resolución da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se convocan axudas a Mulleres Deportistas no ano 2020.

As solicitudes poderanse presentar por vía telemática a través da Sede Electrónica do CSD.

Para acceder ao documento pulsar a seguinte ligazón:   

Para máis información, así como para a súa solicitude e tramitación, dirixirse á ligazón da Sede Electrónica do Consello Superior de Deportes:

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaTramite.aspx?idProcedimiento=94&botonSeleccionado=2

Esta convocatoria de axudas está dirixida a facilitar a conciliación da vida deportiva e persoal a mulleres deportistas con licenza federativa en vigor por maternidade, conciliación dela vida deportiva e familiar e/ou formación académica regulada. Para iso financiaranse as situacións descritas a continuación:

1.- Axudas a mulleres que teñan a consideración de deportistas de alto nivel(DAN) por nacemento, adopción ou acollemento durante o ano 2019.

2.- Axudas a mulleres deportistas DAN e/ou integrantes de equipos nacionais, para conciliación da vida deportiva e familiar con fillos/as menores de tres anos matriculados en centros educativos infantís ou a cargo de persoal coidador, no ano 2020.

3.- Axudas a mulleres deportistas DAN e/ou integrantes de equipos nacionais, para formación académica regulada referida ao curso académico 2019-2020.