Convocatoria de axudas ás Federacións para o Programa Muller e Deporte no ano 2022

El novo prazo para a presentación de solicitudes finaliza o 3 de xaneiro de 2022 ás 23:59

Con motivo dos problemas de acceso á sede electrónica, admitirase de forma excepcional a presentación de solicitudes a través do Registro Electrónico Común (Rede SARA).

O 27 de novembro publicouse no BOE o extracto da  Resolución da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se convocan axudas ás Federaciones Deportivas Españolas para o Programa Muller e Deporte no ano 2022.

Para acceder ao BOE: Extracto de la Resolución, do 24 de novembro, da Presidencia do Consello Superior de Deportes (https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/boe-B-2021-48441.pdf)

Esta convocatoria vai destinada a axudas a Federacións Deportivas Españolas, co fin de promocionar, facilitar e incrementar a participación feminina en todos os ámbitos do deporte, no ano 2022, con algunha das seguintes finalidades:

1.- Promoción e difusión da muller no deporte.

2.- Axudas para a formación.

3.- Axudas a desprazamentos de técnicas, xuízas e persoal federativo.

4.- Axudas para a elaboración de Plans de Igualdade.

5.- Axudas ás Federacións Deportivas Españolas para contratacións.

Segundo Resolución da Presidencia do Consello Superior de Deportes,  publicada o sábado 18 de decembro no BOE, amplíase o prazo para a presentación de solicitudes ata o 3 de xaneiro de 2022 ás 23:59.

Para máis información, así como para a súa solicitude e tramitación, dirixirse á ligazón da Sede Electrónica do Consello Superior de Deportes:

 https://sede.csd.gob.es/OficinaVirtual/FichaTramite.aspx?coSia=201644&idRes=415