Premios “Lilí Álvarez” para traballos xornalísticos sobre o deporte feminino

Xa está en marcha o IV Edición dos Premios Lilí Álvarez, convocados polo Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades (IMIO) en colaboración co Consello Superior de Deportes, e teñen por obxecto destacar os traballos xornalísticos que mellor contribuísen á difusión e defensa da igualdade entre mulleres e homes no ámbito deportivo e a visibilizar o deporte feminino en España.

Premios Lilí Álvarez

Establécense catro categorías, segundo o formato do traballo, difundidos tanto en medios convencionais (prensa, radio e televisión) como en medios dixitais ou outros sitios de internet.

 

Presentación solicitudes:

  • No Rexistro Xeral do Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, na C/ Condesa de Venadito nº 34, 28027-Madrid.
  • En calquera das oficinas e rexistros aos que fai referencia o punto 4 do art. 16 da Lei 39/15, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, dirixido ao Rexistro Xeral do Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, indicando no sobre ‘Premio “Lilí Alvarez”.
  • En caso de elixir a presentación por Rexistro Electrónico, farase no Rexistro Electrónico común do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade na seguinte dirección:  https://rec.redsara.es/rexistro/action/are/acceso.do

Prazo de presentación de solicitudes: 30 días naturais a partir do día seguinte da publicación do extracto no BOE, polo iníciase o prazo de presentación o 12 de setembro e finaliza ás 15 horas do día 11 de outubro de 2020 ( Art. 30, punto 5, da Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedemento administrativo común das Administracións Públicas).

Para máis información: https://www.inmujer.gob.es/servrecursos/convocatorias/2020/ivpremiosllilialvarez.htm