Programa Universo Muller II

Universo muller

UNIVERSO MULLER II é un programa que ten por obxecto a promoción e o incremento da participación feminina en todos os ámbitos do deporte, para contribuír á mellora e transformación social a través dos valores do deporte. Búscase alcanzar unha sociedade máis igualitaria onde a muller e o deporte sexan parte esencial do crecemento do país.

UNIVERSO MULLER II pretende profundar na dimensión social e cultural do deporte para impulsar un cambio no estilo de vida dos españois e fomentar o deporte nas mulleres, mediante a súa promoción e visibilización.

UNIVERSO MULLER II materialízase na posta en marcha de proxectos que busquen a difusión e promoción do deporte feminino a través de 5 grandes alicerces de actuación:

  1. Formación como elemento de excelencia
  2. Plan de desenvolvemento deportivo: desde a base ata a elite
  3. Visibilización e promoción da muller no deporte e na sociedade
  4. Liderado
  5. Muller, saúde e deporte.

MANUAL DE IDENTIDADE CORPORATIVA E DE USO PARA EMPRESAS COLABORADORAS:   Neste documento determínanse os estándares de utilización dos logotipos e/ou imaxe do acontecemento de excepcional interese público “Universo Muller”, así como os criterios para a cuantificación dos diferentes beneficios fiscais que prevé a normativa actual co fin de apoiar o adecuado desenvolvemento do acontecemento; tamén, establece os soportes publicitarios para a súa divulgación e a base de dedución dos mesmos, as modalidades de gastos de publicidade dos medios de comunicación colaboradores do acontecemento, e a definición dos plans e programas de actuación que se realicen no marco do Plan. E, ademais, defínese tanto o procedemento de recoñecemento dos beneficios fiscais como os modelos de documentación a achegar polas empresas colaboradoras e establecer a normativa aplicable a este procedemento.   

MODELO DE SOLICITUDE: Modelo de solicitude para a entidade solicitante en relación  co programa de apoio á celebración do acontecemento de excepcional interese público “Universo Muller”, de inclusión de proxecto nos plans e programas de actividades do acontecemento.

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/vídeo_embed_wysiwyg_preview/public/vídeo_thumbnails/ojS1nnm_39I.jpg?itok=RZhMQy4H","vídeo_url":"https://youtu.be/ojS1nnm_39I","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Vídeo (Adaptable, autoplaying)."]}

Plan Integral para o fomento e desenvolvemento do deporte feminino Español.