Estatísticas, enquisas e informes

Encuesta de hábitos deportivos 2020

La enquisa, pertencente ao Plan Estatístico Nacional 2017-2020, foi realizada polo Ministerio de Cultura e Deporte xunto ao Consello Superior de Deportes, e contou coa colaboración do Instituto Nacional de Estatística no seu deseño de mostras. Dirigida a persoas de 15 anos en diante, a súa finalidade principal é obter indicadores relativos aos hábitos deportivos dos españois. Data de Publicación: Xuño de 2021.

Enlaces a enquisas anteriores:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anuario de Estatísticas Deportivas 2021

Publicación elaborada pola División de Estatística e Estudos da Secretaría Xeral Técnica do Ministerio, que recolle unha selección dos resultados estatísticos máis relevantes do ámbito deportivo elaborado a partir das múltiples fontes estatísticas dispoñibles. O interese deste traballo é facilitar unha ferramenta útil para un coñecemento obxectivo da situación do sector deportivo en España e da súa evolución. Data de Publicación: 27 de maio de 2021

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPORTEData

Sistema que utiliza o Ministerio para o almacenamento e difusión de resultados estatísticos do ámbito deportivo en Internet. Inclúe a maior parte da información estatística deportiva que o Ministerio produce, sistematiza ou difunde e incorpora as metodoloxías correspondentes á mesma.