Reapertura do rexistro xeral do Consello Superior de Deportes

Madrid, 8 de xuño de 2020.- A partir de hoxe, 8 de xuño de 2020, procederase á reapertura do Rexistro Xeral do Consello Superior de Deportes. A atención realizarase no horario habitual previa petición de cita  no teléfono 915896938. Por razóns de seguridade e hixiene deberán acudir provistos de máscara e de material necesario para cumprimentar a documentación a presentar (bolígrafos, papel, etc.).