Definició i acreditació dels DONEN

Són esportistes d'alt nivell, aquells que hagin estat acreditats com a tal, per resolució del President del Consell Superior d'Esports. Les relacions d'esportistes d'alt nivell es publiquen en el BOE.

Aquests esportistes han d'haver complert els requisits i condicions definits en els articles 3 i 4 del reial decret sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment, prèviament a ser acreditats com d'alt nivell, i perdran aquesta condició d'acord al que es disposa en els articles 15 i 16 d'aquest reial decret.

La sol·licitud de la condició d'alt nivell, es realitza a través de la Federació Espanyola corresponent, en un termini màxim de 6 mesos després d'haver finalitzat la competició esportiva, en la qual l'esportista hagi realitzat el resultat. Una vegada inclòs en la Resolució, l'esportista pot sol·licitar directament certificat d'aquesta condició al Consell Superior d'Esports (91 5896680).

Per consultar si una persona és, o ha estat esportistes d'alt nivell, premi aquí per accedir al Servei de Consulta d'Esportistes d'Alt Nivell.