Activitat internacional de l'Esport en Edat Escolar

A través de "aquest link" a la Federació Internacional d'Esport Escolar (I.S.F.) (www.isfsports.org) es pot trobar informació sobre les competicions convocades per aquesta Organització de la qual España és membre de ple dret.España participarà en les següents competicions internacionals escolars convocades per la ISF durant l'any 2022:

 

 COMPETICIONS

SEU

DATA

 WEB OFICIAL
 Camp a Través ISF

 ESLOVÀQUIA (Strbske Pleso)

 22-27 d'abril https://isfcc.sass.sk/

 Gimnasiada ISF

 FRANÇA (Normandia)

 14-22 de maig

https://www.unss.org/normandie2022