Convocatòries d'eleccions de les Federacions Esportives Espanyoles

Amb la finalitat de reforçar la transparència dels processos electorals, s'estableixen obligacions addicionals en matèria de publicitat i difusió de les convocatòries i la informació electoral, establint de forma expressa la necessitat d'inserir aquesta informació a les pàgines web de cada Federació el que, de fet, és pràctica habitual en la majoria de Federacions esportives espanyoles