Achega do CMED

En funcionamento desde fai máis de cincuenta anos, o Centro de Medicamento do Deporte (CMED) é o único con carácter estatal en España. As súas funcións céntranse no estudo e seguimento dos deportistas de alta competición respecto da súa valoración funcional e a protección da súa saúde, complementadas con investigación, promoción e intervención en protocolos médicos. No CMED efectúanse recoñecementos médico-deportivos a máis de 1000 deportistas españois cada ano, entre Deportistas de Alto Nivel e Deportistas de Alto Rendemento, prestando unha especial dedicación (pola súa localización)  aos deportistas residentes no Centro de Alto Rendemento de Madrid (Residencia Joaquín Blume) do Consello Superior de Deportes.

Para os deportistas que son atendidos no CMED un recoñecemento médico completo inclúe: laboratorio clínico, antropometría, cardiología, fisioloxía de esforzo, aparello locomotor, diagnóstico pola imaxe e dinámica plantar, e medicamento, endocrinoloxía e nutrición. Ademais, se así se considera, realízanse outras exploracións dentro das Unidades de Control do rendemento, Fisioterapia, Psicoloxía e Readaptación física.

Doutra banda, ao longo da tempada deportiva, fanse probas ou exploracións para o control do adestramento ou o seguimento de certas patoloxías, a petición dos médicos do CMED e das Federacións deportivas españolas.

Certas exploracións ou probas complementarias realízanse noutros Centros sanitarios concertados co CMED.