Encabezado galleta

Organización

  • Definición e competencias, órganos reitores, organigrama e Real Decreto que regula a súa estrutura orgánica e funcións

  • Os organismos deberán incluír a referencia ás correspondentes sedes electrónicas ou páxinas web nas que estean publicadas as contas anuais completas

  • Compilación de leis básicas referentes ao deporte en xeral, á loita contra a dopaxe, etc.