Estatuto do CSD

Ligazón ao texto integro do Real Decreto 460/2015, de 5 de xuño, polo que se aproba o Estatuto do Consello Superior de Deportes. O CSD é un organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Cultura e Deporte, cuxas competencias e órganos reitores regúlanse na Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte.

Texto completo: Real Decreto 460/2015